top of page

Wedstrijdreglement Money Ball

 

Voor de Wedstrijd Money Ball geldt volgend reglement:

Artikel 1. Organisatie

De wedstrijd Money Ball  wordt ingericht door BV  Beats of Golf Shop, met maatschappelijke zetel Leo Baekelandstraat 31, 2560 Edegem , ondernemingsnummer 0684569976  (hierna ‘de Organisatie’).

Artikel 2. Voorwaarden voor deelname

2.1. De deelname is exclusief voorbehouden aan spelers die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Minimum 18 jaar

 • Ontvangst kopie identiteitskaart, rekeningnummer

 • Deelname Fee van 40 Euro moet betaald zijn

 • Deelname moet gebeuren in de juiste categorie. Deze wordt bepaald door de officiële Handicap van de speler die hij van de Golf Federatie ontvangen heeft. Spelers zonder HCP nemen deel in de hoogste categorie (HCP>30,00).  

 

2.2. De aanvraag tot deelname gebeurt door verzending van het deelnameformulier en de bijlagen via de website www.beatsofgolf.com/moneyball. Het deelnameformulier moet uiterlijk op de dag van de wedstrijd om 18u ingediend zijn via de website. Elke deelnemer moet om 18u30 aanwezig zijn op Beats of Golf anders vervalt zijn deelname zonder terugbetaling van de inschrijvingsfee.

 

2.3. Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanvraag tot deelname. De deelnemer is pas definitief ingeschreven als hij/zij van de Organisatie een bevestiging heeft gekregen van de inschrijving.

 

2.4. De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt. De Organisatie kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. De Organisatie heeft het recht elke deelnemer op gelijk welk moment tijdens of na de wedstrijd uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is, of indien de deelnemer zich niet aan het wedstrijdreglement houdt. 

 

2.5. De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de door hem/haar verstrekte gegevens, conform de wettelijke bepalingen.

 

2.6. De deelnemers die genomineerd worden voor de prijsuitreiking, dienen op de uitreikingsceremonie aanwezig te zijn na de wedstrijd.

 

2.7 Elke deelnemer neemt deel in de categorie bepaald door zijn HCP verkregen door de Golf Federatie. Het tornooi heeft 4 categorieën:

 • categorie 1: alle hcp toegelaten

 • categorie 2: hcp ≥ 10

 • categorie 3: hcp ≥ 20

 • categorie 4: hcp ≥ 30

2.8 Elke deelnemer speelt volgens de officiële regels van het golfspel. Indien een speler betrapt wordt op een fout heeft de organisator het recht om de speler onmiddellijk uit de wedstrijd te halen zonder terugbetaling van de inschrijvingsfee.

 

Artikel 3 Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd verloopt in verschillende fases:

 • Fase 1: Kandidatuurstelling (T.e.m. 19u op de dag van de desbetreffende wedstrijd)

 • Fase 2: 18u30 aankomst en vorming flights door Beats of Golf

 • Fase 3: Eerste ronde: elke flight werkt 9 holes af op een terrein door Beats of Golf bepaald. Deze 9 holes moeten binnen de 2uur afgewerkt zijn. Elke niet gespeelde Hole geld als 11 strokes.

 • Fase 4: Herverdeling flights: op basis van het aantal strokes op de eerste 9 holes wordt er een klassement opgemaakt. (Laag naar hoog) De nieuwe flights worden opgedeeld op basis van dit klassement (1-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13-15)

 • Fase 5: De laatste 9 holes worden afgewerkt door alle flights opnieuw binnen de 2u (zelfde regelgeving als ronde 1)

 • Fase 6: Finaal klassement opmaken & jurering

 • Fase 7: Bekendmaking van de Winnaar direct na de wedstrijd

 

Artikel 4. Jury

De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door de Organisatie. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Tegen de samenstelling of de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. De jury is evenmin verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

 

Artikel 5. Criteria van jurering

De winnaar, de 2e en 3e plek worden gekozen op basis van de volgende criteria: 

 • Het minste aantal strokes op de totaal gespeelde 18 holes

 • Bij gelijkspel wordt er gekeken naar de HCP: de speler met een hogere HCP krijgt voorrang op een speler met een lagere HCP. Indien ook de HCP gelijk is wordt er een play off gespeeld op een terrein bepaald door de jury tot er een winnaar is.

 

Artikel 8. Nominaties

Wie door de jury genomineerd wordt, geeft de Organisatie de toestemming om de naam zonder compensatie te gebruiken in de context van de wedstrijd. Dit geldt eveneens voor al het fotomateriaal, video en audio-opnames, ongeacht het doel waarvoor dit zou worden gebruikt, zowel tijdens als na de wedstrijd. Hetzelfde geldt uiteraard voor de winnaar en/of laureaten. 

 

Artikel 9. Winnaar

De winnaar heeft recht op 16,66% van de totale deelname fee (aantal spelers X 40 Euro) of maximaal 100 Euro

De 2e heeft recht op 12,5% van de totale deelname fee (aantal spelers X 40 Euro) of maximaal 75 Euro

De 3e heeft recht op 8,33% van de totale deelname fee (aantal spelers X 40 Euro) of maximaal 50 Euro

 

De winnaar is ertoe gehouden zich te gedragen naar de bepalingen van dit wedstrijdreglement.  Indien de organisatie aanwijzingen heeft dat de winnaar de titel op gelijk welke manier zou misbruiken, heeft zij het recht het verder gebruik van de titel op te schorten of desgevallend in te trekken. 

Het prijzengeld wordt gestort via een bankoverschrijving na het tekenen van een kwitantie opgesteld door Beats of Golf.

De organisator is in geen geval verantwoordelijk voor de fiscale verplichtingen van de deelnemers en kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het winnen van de geldprijs.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Elke prijs over de edities heen kan slechts één maal gewonnen worden binnen eenzelfde categorie door de deelnemer.

10.2 De top drie van elke wedstrijd moet bij een volgende deelname zich inschrijven in een hogere (lees sterkere) categorie.

10.3 Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.

10.4 Om de wedstrijd te laten doorgaan moeten er minimum 9 spelers zijn.

 

Bijkomende info:

Money Ball is een sportwedstrijd en is dus geen kansspel. Er wordt een sportieve prestatie geleverd (Kansspelwet van 7 mei 1999: Art. 3. Geen kansspelen in de zin van deze wet zijn: 1. de sportbeoefening 2. spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om maximaal vijf keer gratis verder te spelen)

Vanaf 6 mei 2022 is de opmaak van een fiscale fiche 281.50 pas verplicht wanneer het totale bedrag per begunstigde en per jaar hoger is dan 250 euro. Deze fiche zal worden opgemaakt voor elke speler die meer dan 250 Euro prijzengeld wint.

Voor buitenlandse winnaars wordt er sowieso een fiscale fiche 281.50 opgesteld

 

“Door zich in te schrijven gaat de kandidaat akkoord met het wedstrijdreglement”

bottom of page